Νέα Διοίκηση στη Θρακική Εστία Κιλκίς

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΒΑΙΑ ΘΡΗΣΚΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ – ΟΛΓΑ ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗ
ΤΑΜΙΑΣ – ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ – ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΙΑΚΙΡΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΙΜΑΤΙΜΣΜΟΥ – ΑΝΝΑ ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. – ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Χ. ΘΩΜΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ οι κ.κ.
ΜΕΛΟΣ Α’ – ΟΛΓΑ ΔΟΜΒΡΟΥ
ΜΕΛΟΣ Β’ – ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ