Σας γνωστοποιούμε τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών της 10ης Νοεμβρίου 2019 του Φαρμακευτικού Συλλόγου Κιλκίς.

Στην ψηφοφορία προσήλθαν και ψήφισαν 71 μέλη επί του συνόλου 84 δικαιούμενων ψήφου μελών του Συλλόγου με την Φαρμακευτική Πρωτοπορία να επικρατεί για 3 ψηφοδέλτια της Ανεξάρτητης Ενωτικής Κίνησης Φαρμακοποιών, με την οποία ήταν και υποψήφιος ο απερχόμενος Πρόεδρος Ευάγγελος Βασηλιάς.

Έτσι Πρόεδρος αναμένεται να εκλεγεί από την Φαρμακευτική Πρωτοπορία με επικρατέστερο τον Κώστα Κατσιάνο, Φαρμακοποιό της πόλης τους Κιλκίς.

Για το Δ.Σ.

Σύνολο ψηφισάντων: 71 Σύνολο ψηφοδελτίων: 71 Έγκυρα : 69 Άκυρα : 2 Λευκά: 0

Αναλυτικά έλαβαν:

Πρώτο:

«ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ» 36 Ψήφοι

ΑΓΤΖΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ 3
ΑΡΚΟΥΔΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 5
ΚΑΤΙΡΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1
ΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 11
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ 4
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΙΖΑ ΜΑΡΙΑ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 2
ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΠΑΥΛΟΥ 4
ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 6

Δεύτερο:

«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΑΡΜΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ» 33 Ψήφοι

ΒΑΣΙΛΗΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΛΕΑΝΔΡΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 10
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 3
ΛΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 7
ΡΑΜΑΝTΑΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΗΛΙΑ 8
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 2
ΧΑΛΙΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3

 

Για το Δ.Σ. εκλέγονται:

1. ΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 11
2. ΒΑΣΙΛΗΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΛΕΑΝΔΡΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 10
3. ΡΑΜΑΝTΑΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΗΛΙΑ 8
4. ΛΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 7
5. ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 6
6. ΑΡΚΟΥΔΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 5
7. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ 4
8. ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΠΑΥΛΟΥ 4
9. ΧΑΛΙΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3

Η επιλογή του Χαλίτσιου Χρήστου έγινε κατόπιν κληρώσεως λόγω της ισοψηφίας του με την Ιωαννίδου Νικολέτα.

 

Δεν εκλέγονται – Επιλαχόντες

ΑΓΤΖΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ 3
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 3
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΙΖΑ ΜΑΡΙΑ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 2
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 2
ΚΑΤΙΡΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1

 

Για αντιπρόσωποι στον Π.Φ.Σ. :

Σύνολο ψηφισάντων: 72 Σύνολο ψηφοδελτίων: 71 Έγκυρα : 69 Άκυρα : 1 Λευκά: 1

Αναλυτικά έλαβαν οι συνδυασμοί:

Πρώτο:

«ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 26 Ψήφοι

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: ΛΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 26
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 26

Δεύτερο:

ΑΝΕΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 22 Ψήφοι

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: ΜΠΙΜΠΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 22
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: ΧΑΛΙΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 22

Τρίτο :

«ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ» 21Ψήφοι

ΤΑΚΤΙΚO ΜΕΛΟΣ: ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 21
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: ΑΡΚΟΥΔΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 21

 

Τακτικά μέλη ΠΦΣ εκλέγονται

1ο ψηφοδέλτιο: ΛΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 26

2ο ψηφοδέλτιο: ΜΠΙΜΠΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 22

Αναπληρωματικά μέλη ΠΦΣ εκλέγονται

1ο ψηφοδέλτιο : ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 26

2ο ψηφοδέλτιο : ΧΑΛΙΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 22

 

Δεν εκλέγονται

3ο ψηφοδέλτιο:

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 21
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: ΑΡΚΟΥΔΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 21

 

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.

Χαλίτσιος Κωνσταντίνος