Νέος Πρόεδρος στην Πολιτιστική Εταιρία Εκπαδευτικών ο Κ. Ραμπίδης

Την Τρίτη 12 Μαρτίου 2019, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Πολιτιστικής Εταιρίας Εκπαιδευτικών Κιλκίς που εκλέχθηκε στις 4 Μαρτίου 2019 και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Ραμπίδης Κωνσταντίνος Πρόεδρος

Δημητριάδου Φανή Αντιπρόεδρος

Ιωαννίδης Χρήστος Γενικός Γραμματέας

Αλεβιζάκης Χρήστος Ταμίας

Δουδούμη Στέλλα Μέλος Δ.Σ.

Τρίγκα Κωνσταντινιά Μέλος Δ.Σ.

Τζουβελεκίδου Ιωάννα Μέλος Δ.Σ.