Η σύνθεση της επιτροπής της Ν.Ε. ΤΕΕ ν. Κιλκίς έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Τραϊανός Τρέγκας
Αντιπρόεδρος: Κυριάκος Αναστασιάδης
Γραμματέας: Χρήστος Γαβριηλίδης
Μέλη: Γιάννης Δημητριάδης και Θεόδωρος Αθανασιάδης.