Με απόφαση Δημάρχου ορίζεται Πρόεδρος στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κιλκίς ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Ανέστης Πογέλης στη θέση του παραιτηθέντος από τη σχετική αρμοδιότητα π. Αντιδημάρχου Δημήτρη Τσαντάκη.