Νέος Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς ο Παύλος Θωμαίδης

Αποτελέσματα δημαιρεσιών στο Δήμο Κιλκίς για την περίοδο 2019 – 2021

Σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς ολοκληρώθηκαν σήμερα το μεσημέρι οι δημαιρεσίες για την εκλογή νέου Προεδρείου και νέων  μελών στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κιλκίς.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας έχουν ως εξής:

 

Προεδρείο Δημοτικού Συμβουλίου

 

Πρόεδρος  Παύλος Θωμαϊδης  21 ψήφους, 15 λευκά ψηφοδέλτια, 1 άκυρο ψηφοδέλτιο,

από τη δημοτική παράταξη ”Κιλκίς Μπροστά”

Αντιπρόεδρος  Θεμιστοκλής Ανθρακίδης  26 ψήφους, 9 λευκά ψηφοδέλτια, από τη δημοτική παράταξη ”Κιλκίς Δήμος Αξιών”

Γραμματέας  Άννα Νικολαϊδου 30 ψήφους, 5 λευκά ψηφοδέλτια, από τη δημοτική παράταξη ”Ενωτική Δύναμη Κιλκίς”

 

Οικονομική Επιτροπή

Τακτικά μέλη: Αλέξανδρος Σημαιοφορίδης (17 ψήφοι) Ιωάννης Χατζηαποστόλου (17 ψήφοι) από τη δημοτική παράταξη ”Κιλκίς Μπροστά”  Βαφειάδης Θεόδωρος (7 ψήφοι) Βασίλειος Καραμπίδης (7 ψήφοι) από τη δημοτική παράταξη ”Κιλκίς Δήμος Αξιών” Χριστόφορος Πιπερίδης (6 ψήφοι) από τη δημοτική παράταξη ”Ενωτική Δύναμη Κιλκίς”  Δημήτριος Αγαθόπουλος (3 ψήφοι), κατόπιν κλήρωσης μετά από ισοψηφία με την Ελένη Αναστασιάδου, από τη δημοτική παράταξη ”Συμμετέχω – Ο Δήμος στα χέρια του Πολίτη”

 

Αναπληρωματικά μέλη: Δημήτριος Θεοδωρίδης (2 ψήφοι) α’ αναπληρωματικό, Γεώργιος Κεμανίδης (2 ψήφοι) β’ αναπληρωματικό, κατόπιν κλήρωσης, από τη δημοτική παράταξη ”Κιλκίς Μπροστά”  Κωνσταντίνος Ζώτος (3 ψήφοι) α’ αναπληρωματικό, Δημήτριος Δημητρίου (2 ψήφοι) β’ αναπληρωματικό από τη δημοτική παράταξη ”Κιλκίς Δήμος Αξιών” Νικόλαος Αμοιρίδης (3) ψήφοι  από τη δημοτική παράταξη ”Ενωτική Δύναμη Κιλκίς” Ελένη Αναστασιάδου (3) από τη δημοτική παράταξη ”Συμμετέχω – Ο Δήμος στα χέρια του Πολίτη”

 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Τακτικά μέλη: Βλάσιος Κουρτίδης (16 ψήφοι) Δημήτριος Κυριακίδης (15 ψήφοι) από τη δημοτική παράταξη ”Κιλκίς Μπροστά” Λάζαρος Παζαρτζικλής (7 ψήφοι) Νικόλαος Στανημερόπουλος (7 ψήφοι) από τη δημοτική παράταξη ”Κιλκίς Δήμος Αξιών” Πρόδρομος Πεντζερεντζής (6 ψήφοι) από τη δημοτική παράταξη ”Ενωτική Δύναμη Κιλκίς”  Δημήτριος Αγαθόπουλος (3 ψήφοι) από τη δημοτική παράταξη ”Συμμετέχω – Ο Δήμος στα χέρια του Πολίτη”

 

Αναπληρωματικά μέλη: Χαρίλαος Ξενιτίδης (3 ψήφοι) α’ αναπληρωματικό, Δημήτριος Θεοδωρίδης (2 ψήφοι) β’ αναπληρωματικό από τη δημοτική παράταξη ”Κιλκίς Μπροστά” Νικόλαος Γιαρήμαγας (4 ψήφοι) α’ αναπληρωματικό, Γεώργιος Μπουδούρης (3 ψήφοι) β’ αναπληρωματικό από τη δημοτική παράταξη ”Κιλκίς Δήμος Αξιών”, Άγγελος Τσιφτσής (1ψήφος) από τη δημοτική παράταξη ”Ενωτική Δύναμη Κιλκίς”, Αλέξανδρος Σεϊτανιώτης (2 ψήφοι) από τη δημοτική παράταξη ”Συμμετέχω – Ο Δήμος στα χέρια του Πολίτη” .

Η διάρκεια της θητείας του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής είναι από τις 8 Σεπτεμβρίου έως και τις 6 Νοεμβρίου 2021.