Σε συνέχεια του από 13-12-2018 Δελτίο Τύπου της υπηρεσίας μας, η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε ΚΙΛΚΙΣ ενημερώνει τους κτηνοτρόφους του νομού ότι με νεώτερη απόφαση του Υπ.Α.Α.Τ δόθηκε παράταση στην ανάρτηση των καταστάσεων κατανομής των επιλέξιμων βοσκοτόπων έτους 2018.
Σύμφωνα με την Υ.Α. 915/69142/15-5-2018 (ΦΕΚ 1812/Β’/21.05.2018) άρθρο 3, όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α 2159/179798/27-12-2018 ( ΦΕΚ 6051/ Β’ /31.12.2018), καλούνται οι κτηνοτρόφοι των οποίων η έδρα της εκμετάλλευσής τους βρίσκεται στο νομό Κιλκίς, να προσέλθουν στα γραφεία της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Κιλκίς, ταχ. δ/νση: Αν. Παπανδρέου 3,1ος όροφος, γρ. 7, έως και την 31η-1ου -2019 , προκειμένου να λάβουν γνώση ενυπόγραφα για την ισχύουσα κατανομή και ταυτόχρονα, εάν επιθυμούν, να υποβάλλουν τυχών ενστάσεις-αιτήματα.
Αιτήματα που κατατίθενται μετά την 31η-1ου-2019, εξετάζονται κατά τη συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής το επόμενο ημερολογιακό έτος των αιτήσεων.
Σε περίπτωση μη προσέλευσης, θεωρείται ότι οι δικαιούχοι κτηνοτρόφοι αποδέχονται την κατανομή ως έχει και αποποιούνται του δικαιώματος ένστασης.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλ. 2341350115,-181, -113, -123 και στις ηλ. δ/νσεις : [email protected] , [email protected], [email protected] , [email protected]