Επιχορήγηση 128.000 ευρώ του Δήμου Κιλκίς στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς για την κατασκευή του έργου “Συντήρηση κτιριακής υποδομής Εξωτερικών Ιατρείων Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς”

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κιλκίς αποφάσισε να επιχορηγήσει το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς με το ποσό των 128.000 ευρώ, με σκοπό την συντήρηση κτιριακών υποδομών των εξωτερικών ιατρείων αυτού.

Με την απόφαση αυτή θα βελτιωθούν οι παροχές υγείας των κατοίκων τόσο του Δήμου Κιλκίς όσο και του νομού.

Η παραπάνω απόφαση ήταν μία από τις δεσμεύσεις του Δημάρχου Κιλκίς κ. Δημητρίου Σισμανίδη, σε συνέχεια της δωρεάς των δύο υπερσύγχρονα εξοπλισμένων ασθενοφόρων μέσω χρηματοδότησης του TAP .

Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που ο Δήμου Κιλκίς χρηματοδοτεί το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς με σκοπό την υλοποίηση συγκεκριμένου έργου. Διότι η σημερινή κατάσταση των εξωτερικών ιατρείων του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς παρουσιάζει απογοητευτική εικόνα και παραπέμπει σε τριτοκοσμικές χώρες. Οι υπάρχουσες εκτεταμένες φθορές στους χώρους των εξωτερικών ιατρείων καθιστούν αυτούς επικίνδυνους για τους ευρισκόμενους εργαζόμενους και τους νοσηλευόμενους .

Ο Δήμαρχος Κιλκίς κ. Σισμανίδης σε δήλωση του τονίζει ότι, με την εφαρμογή της τεχνικής μελέτης, που συνέταξε η Υπηρεσία του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς, το συγκεκριμένο έργο θα λάβει “σάρκα και οστά”, συμβάλλοντας στην βελτίωση των υποδομών, προσφέροντας υπηρεσίες υγείας μέσα σε αξιοπρεπείς συνθήκες.