Ο υπ. Δήμαρχος Κιλκίς Παύλος Τονικίδης για την πρόσφατη κακοκαιρία

«Η τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει να αντιμετωπίζει την προστασία του πολίτη ως θεσμική υποχρέωση και όχι ως έκτακτη ανάγκη»

Απαρέγκλιτη προεκλογική αρχή του υποψήφιου Δημάρχου Κιλκίς κ. Παύλου Τονικίδη, είναι αφενός η αποχή από την εύκολη κριτική σε σοβαρά θέματα που αφορούν στο δημότη και αφετέρου, οι τοποθετήσεις επί αυτών μέσα από δημόσιες παρεμβάσεις ουσίας, με συγκεκριμένες προτάσεις – προγραμματικές θέσεις.

Με αφορμή λοιπόν τα πρόσφατα ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το σύνολο του Δήμου Κιλκίς και επέφεραν δυσάρεστες επιπτώσεις στην καθημερινότητα των δημοτών, ο υποψήφιος Δήμαρχος Κιλκίς επισημαίνει τα εξής:

«Κάλλιον του θεραπεύειν το προλαμβάνειν». Μια ιστορική ρήση του Ιπποκράτη, που παρότι διατυπώθηκε χιλιάδες χρόνια πριν, αποδεικνύει μέχρι και σήμερα τη σοφία της, βρίσκοντας εφαρμογή σε όλα τα επίπεδα και τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.

Τόσο οι υποψήφιοι σύμβουλοι του «Δήμου ΑΞΙΩΝ», όσο και εγώ προσωπικά, θεωρούμε ότι κατά την ιπποκρατική αυτή ρήση θα πρέπει να λειτουργεί και ο Δήμος Κιλκίς. Ιδίως σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαχείριση της πολιτικής προστασίας.

Η τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει να αντιμετωπίζει την προστασία του πολίτη ως θεσμική υποχρέωση και όχι ως έκτακτη ανάγκη. Και προς επίτευξη τούτου, απαιτείται από μέρους της μια σειρά ενεργειών, όπως είναι:

-Πρωτίστως, η έγκαιρη κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδίου πολιτικής προστασίας. Ενός σχεδίου, που θα περιλαμβάνει όχι μόνο την ανάδειξη τυχόν ελλείψεων σε εξοπλισμό και μέσα, αλλά και την ορθή οργάνωση σε ό,τι αφορά στη διαχείριση των πόρων (ανθρώπινο δυναμικό και υλικά μέσα). Που θα στοχεύει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών, στην ελαχιστοποίηση των πιθανών επιπτώσεων που θα προκύψουν από την εκδήλωσή τους και στην όσο το δυνατόν συντομότερη επαναφορά της ζωής των δημοτών στην κανονικότητα.

-Η ευαισθητοποίηση, ενεργοποίηση αλλά και εκπαίδευση πολιτών, αλλά και εθελοντικών ομάδων, μέσα από σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα στα ζητήματα της Πολιτικής Προστασίας. Με τη συνδρομή των ενεργών αυτών πολιτών, τις γνώσεις και τα υλικοτεχνικά μέσα που μπορεί να διαθέτουν σε κάθε Δημοτική Ενότητα, ο δημοτικός μηχανισμός μπορεί να λειτουργήσει με πιο αποτελεσματικό και άμεσο τρόπο.

-Η όσο το δυνατόν έγκαιρη, υπεύθυνη αλλά και συνεχής ενημέρωση των δημοτών, σε σχέση τόσο με τις ευθύνες τους, όσο και με χρήσιμες πληροφορίες σε θέματα που τους αφορούν (π.χ. σημεία διάθεσης αλατιού για τον καθαρισμό των πεζοδρομίων, συστάσεις για λήψη μέτρων αυτοπροστασίας, κ.α.).

-Η συνεργασία με όλους τους φορείς, τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό- κεντρικό επίπεδο, προκειμένου να επιτυγχάνεται καλός συντονισμός και να αποφεύγονται αναποτελεσματικές πρακτικές.

-Η πρόβλεψη για λειτουργία κοινωνικών υπηρεσιών με εξειδικευμένο προσωπικό και ειδικό εξοπλισμό, για την εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των αναγκών των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και των ατόμων με αναπηρία (π.χ. μεταφορά τους στο νοσοκομείο με ειδικά οχήματα αν παραστεί ανάγκη, κ.ο.κ.).

Εμείς, ως Δήμος ΑΞΙΩΝ, στους στρατηγικούς αυτούς άξονες θα κινηθούμε.