Οδηγική και οδική ασφάλεια

του Θεόφιλου Τιρεκίδη
Η εξέλιξη της τεχνολογίας και των οχημάτων  είναι αλματώδη. Τα οχήματα περνούν σε μια νέα εποχή και είναι εξοπλισμένα με τελευταίας τεχνολογίας υπολογιστές ,που τους δίνουν πολλές δυνατότητες. Το αποτέλεσμα που προσπαθεί να επιτευχθεί, είναι το όχημα να γίνει τέλειος συνεργάτης του ανθρώπου, στην καθημερινή μάχη, κατά του ατυχήματος.
  Τα οχήματα, διαχωρίζονται σε στάδια και επίπεδα, ανάλογα τις δυνατότητές τους, με σκοπό ,μέσα από την αυτονομία που παρέχουν ,στην οποία στο πιο εξελιγμένο στάδιό της δεν υπάρχει τιμόνι ή πεντάλ να μην είναι απαραίτητη η επέμβαση του οδηγού.
  O οδηγός, δεν μπορεί φυσικά να αντικατασταθεί, απλά συμβάλλουν στην ασφαλέστερη οδήγηση. Π.Χ αν ο οδηγός αφαιρεθεί και δεν αντιδράσει τότε επεμβαίνουν στα φρένα, ή με την βοήθεια κάμερας ,η οποία διακρίνει τις διαχωριστικές γραμμές και κατευθύνει τον οδηγό μέσα σε αυτές ειδοποιώντας τον.
  Επίσης το ¨μαύρο κουτί¨ με το οποίο θα αναγνωρίζονται πλέον οι λόγοι που οδήγησαν ένα τροχαίο οδικό συμβάν μέλλει να εφαρμοστεί  σε όλα τα νέα αυτοκίνητα με βάση το Ευρωπαϊκό συμβούλιο το οποίο καταγράφει την ταχύτητα, τις επιταχύνσεις τα φρεναρίσματα ,την τοποθεσία του οχήματος, μέχρι και την απόσταση που διανύθηκε.
   Είναι υποχρεωτικό το μαύρο κουτί σε όλα τα νέα αυτοκίνητα; Μένει να το δούμε.
  Παρ όλα αυτά, την αυτόνομη οδήγηση, το μαύρο κουτί ,την εξέλιξη της τεχνολογίας που συμβάλλουν στην καλυτέρευση του αστικού τοπίου, η βάση μας που είναι η κυκλοφοριακή διαπαιδαγώγηση  ,όλων των ηλικιακών ομάδων, βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και οφείλουμε όλοι μας να ευαισθητοποιηθούμε για ένα καλύτερο αύριο που αφορά το μέλλον όλων μας.
   Ας ανοίξουμε τους διαύλους μέσα από δράσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα  με τους κατάλληλους ανθρώπους ,που θα μπορέσουν με την απαραίτητη κατάρτιση γνώση και εμπειρία  να  βοηθήσουν  ώστε να ανοίξουν οι δρόμοι σε ένα τόσο σημαντικό θέμα.
    Θέλουμε οι μαθητές να λάβουν ενεργό δράση,  οι περιοχές μας να γνωρίζουν οι άνθρωποι να αντιληφθούν την σπουδαιότητα ενός τόσο σοβαρού θέματος. Πρέπει επιτέλους  να κατανοήσουμε το σοβαρό από το αστείο.
  Με συνεργασία στις εκπαιδευτικές βαθμίδες , με αποτίμηση ,ειλικρίνεια και αποτυπωμένες απόψεις όλων, επιδιώκοντας να γίνει θεσμός και συνήθεια ,στην καθημερινότητα μας.
  Θεσπίζοντας  βιωματικά προγράμματα ¨οδικής ασφάλειας¨ που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη της προσωπικότητας  ¨οδικής συμπεριφοράς¨  και κουλτούρας  όλων μας.