Οι νέοι εκπρόσωποι του Δήμου Κιλκίς στην Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κιλκίς, σε συνεδρίασή του την Τρίτη της 22ας Οκτωβρίου εξέλεξε τους εκπροσώπους του στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Κεντρικής Μακεδονίας.

Κατά την ψηφοφορία εξελέγησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι  Γεώργιος Μπαλάσκας, (11ψήφοι από τη δημοτική παράταξη”Κιλκίς Μπροστά”)  Παύλος Τονικίδης, (6 ψήφοι από τη δημοτική παράταξη ”Δήμος Αξιών”)  Καλλισθένη Πάκα, (8 ψήφοι από τη δημοτική παράταξη”Ενωτική Δύναμη Κιλκίς” Αναστάσιος Καζαντζίδης (7 ψήφοι από τη δημοτική παράταξη”Κιλκίς- Μαζί Μπορούμε”).

Σημειωτέον ότι στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχει αυτοδίκαια ο Δήμαρχος Κιλκίς Δημήτρης Κυριακίδης.

Εξάλλου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φ.Ο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας εξελέγησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Αλέξανδρος Σημαιοφορίδης (29 ψήφοι) και Αικατερίνη ΓιαννακούλαΖιούτα (25 ψήφοι) από την πλειοψηφήσασα δημοτική παράταξη.