Τη σύμβαση για την κατασκευή του έργου  «Συντήρηση – αποκατάσταση επικίνδυνων κατεστραμμένων τμημάτων επί του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας συντήρησης Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κιλκίς έτους 2020», προϋπολογισμού 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, υπέγραψε ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς Ανδρέας Βεργίδης και ο ανάδοχος του έργου, παρουσία του προϊσταμένου της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων, Νικόλαου Γρηγοριάδη.

Η σύμβαση προβλέπει, μεταξύ άλλων, την εκτέλεση χωματουργικών και ασφαλτικών εργασιών,  εργασιών σήμανσης και οδοστρωσίας, με στόχο την ασφαλή οδική κυκλοφορία στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο αρμοδιότητας συντήρησης της Π.Ε. Κιλκίς .-