Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σας ενημερώνουμε ότι, μετά από την εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (αρ.πρωτ. Δ12α/Γ.Π οικ.70170/224/31-12-2018, ΑΔΑ:Ω0ΛΑ465Θ1Ω-ΒΘΜ):

  1. Παρατείνεται η ημερομηνία λήξης για την ανανέωση και για την έκδοση των νέων Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ (ΠΑΣΟ) έως την 28η Φεβρουαρίου 2019.

  2. Το δελτίο μετακίνησης ισχύει για το έτος 2018 και για όσο διάστημα από το επόμενο έτος (2019) απαιτείται για να εκδοθεί η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη χορήγησή του.

Η έκδοση καθώς και η ανανέωση των ΠΑΣΟ θα γίνεται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) του Δήμου στον οποίο ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι καθώς και από το Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα :

23413-53602 ,23413-53604 και 23413-50182 του Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ