Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε προκήρυξε τον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με αρ.Διακ.2248, για την μελέτη: «Σύνδεση ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς με το υφιστάμενο δίκτυο του ΟΣΕ», συνολικού ύψους 855.266,87 ΕΥΡΩ (ΑΔΑ: Ψ2Β246ΨΧΕΔ-ΥΒ3).

Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης θα ακολουθήσει η προκήρυξη του έργου, συνολικού προϋπολογισμού 9.000.000 ευρώ.

Τονίζεται ότι η ολοκλήρωση του έργου της σύνδεσης της ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς, που αποτελεί πάγιο αίτημα των επιχειρήσεων της περιοχής, θα έχει πολλαπλά οφέλη. Πιο συγκεκριμένα:

• Βελτίωση εξυπηρέτησης της ΒΙ.ΠΕ με εύκολη και γρήγορη μεταφορά των πρώτων υλών και εμπορευμάτων

•Αύξηση του εμπορευματικού έργου, διασυνδέσεις με Λιμάνια και με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Υπενθυμίζεται ότι η δρομολόγηση του σημαντικού αυτού έργου έχει προωθηθεί έπειτα από την επίσκεψη του αρμόδιου Υφυπουργού Γιάννη Κεφαλογιάννη στη ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς, μετά από πρόσκληση του Υφυπουργού Γιώργου Γεωργαντά.