Πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας και στο 2 Γυμνάσιο Κιλκίς

Στο 2ο Γυμνάσιο  Κιλκίς λειτουργεί  για το σχολικό έτος 2019-2020 Κέντρο Ενισχυτικής Διδασκαλίας για μαθητές των τριών τάξεων όλων των Γυμνασίων του Κιλκίς.

Τα μαθήματα, που πραγματοποιούνται μετά τη λήξη του ωρολογίου προγράμματος της ημέρας, ξεκίνησαν στις 16 Δεκεμβρίου 2019 και συνεχίζονται κανονικά. Οι μαθητές, ανάλογα με την επιλογή τους, διδάσκονται  τα Αρχαία και Νέα Ελληνικά, τα Μαθηματικά, Φυσική και Χημεία από καθηγητές που έχουν προσληφθεί για το σκοπό αυτό.     Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από πόρους του ΕΣΠΑ και δεν υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες μαθητές. 

Στη διάθεση των μαθητών  λειτουργεί μπουφές προσφορά του κυλικείου του σχολείου.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του σχολείου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι γονείς-κηδεμόνες μαθητών που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να απευθύνονται στη διεύθυνση του σχολείου στο τηλ 23410 22682.