Την ευκαιρία να αξιοποιήσουν τα συγκριτικά οφέλη που παρέχει το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) προσφέρει ο Δήμος Κιλκίς στους πολίτες που δεν έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο της υποχρεωτικής τους φοίτησης στο Γυμνάσιο. Για το σκοπό αυτό προσκαλεί όλους όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν τα απαραίτητα εκπαιδευτικά  εφόδια να καταθέσουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό τη συγκρότηση τμήματος και τη λειτουργία Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας.

 Λίγα λόγια για το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) είναι ένα δωρεάν, καινοτόμο δημόσιο σχολείο εκπαίδευσης ενηλίκων, με διετή εκπαιδευτική φοίτηση. Απευθύνεται σε πολίτες ηλικίας 18 ετών και άνω, οι οποίοι έχουν απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου και δεν έχουν φοιτήσει ή δεν έχουν ολοκληρώσει τη φοίτησή τους στο Γυμνάσιο. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης παρέχεται τίτλος ισότιμος του Γυμνασίου.

Το πρόγραμμα σπουδών διαφέρει από το αντίστοιχο της τυπικής εκπαίδευσης. Διαθέτει πιο ευέλικτο περιεχόμενο και έχει προσαρμοσμένη διδακτική μεθοδολογία και αξιολόγηση των εκπαιδευομένων. Στόχος των Σ.Δ.Ε. είναι η επανασύνδεση των εκπαιδευομένων με τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, η διαμόρφωση θετικής στάσης προς τη μάθηση, η απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων, η ενίσχυση της προσωπικότητας και τέλος, η πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα είναι 25ωρο και τα μαθήματα γίνονται απογευματινές ώρες, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Τα μαθήματα που διδάσκονται είναι :

-Ελληνική Γλώσσα

-Μαθηματικά

-Αγγλική Γλώσσα

-Πληροφορική

-Κοινωνική Εκπαίδευση

-Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

-Φυσικές Επιστήμες

-Πολιτισμική – Αισθητική αγωγή

Μία από τις καινοτομίες που περιλαμβάνονται στα Σ.Δ.Ε.  είναι οι συμβουλευτικές υπηρεσίες από έναν σύμβουλο σταδιοδρομίας και έναν σύμβουλο ψυχολόγο σε κάθε σχολείο. Μαζί με την απόκτηση βασικών προσόντων και την ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων, δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση των νέων τεχνολογιών, στην εκμάθηση ξένης γλώσσας και τη συμβουλευτική σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, που βελτιώνουν σημαντικά τις δυνατότητες πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

Η δημιουργία του Σ.Δ.Ε. θα βοηθήσει ιδιαίτερα όλους όσοι δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν τη φοίτηση τους στο Γυμνάσιο, συντελώντας παράλληλα στον περιορισμό των ποσοστών αναλφαβητισμού.

Εκπαιδευτικά οφέλη Σ.Δ.Ε.

-Παροχή βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων

-Διδασκαλία με μεθόδους κατάλληλες για ενήλικες μαθητές.

-Παρακολούθηση ενός  ευέλικτου προγράμματος προσανατολισμένου στις ανάγκες, στα ενδιαφέροντα και στις δυνατότητες του εκπαιδευόμενου

-Υποστήριξη σε κάθε βήμα του από τους συμβούλους του σχολείου.

Σε σχέση με το συμβατικό Γυμνάσιο το Σ.Δ.Ε.  έχει πλεονεκτήματα που διευκολύνουν την παρακολούθηση μαθημάτων από τον ενήλικα :

-Η φοίτηση διαρκεί δύο μόνο εκπαιδευτικά έτη και όχι τρία που απαιτούνται στο Γυμνάσιο . Τα δύο απολυτήρια είναι ισότιμα μεταξύ τους και μπορεί ο απόφοιτος να συνεχίσει τις σπουδές του στο Λύκειο.

-Τα μαθήματα γίνονται απογευματινές ώρες από Δευτέρα έως Παρασκευή.

-Δεν υπάρχουν εξετάσεις στο τέλος της χρονιάς ή διαγωνίσματα. Η αξιολόγηση δεν προκύπτει από τυπικά διαγωνίσματα και εξετάσεις. Κρίνονται η προσπάθεια και η συμμετοχή, η συνεργασία και η επίδοση όχι σε σύγκριση με τους άλλους εκπαιδευόμενους αλλά με την προσωπική εξέλιξη του καθενός ατομικά.

-Για την απόδοση στα μαθήματα δεν υπάρχει βαθμολογία, αλλά η αξιολόγηση είναι περιγραφική (δηλ. Καλά, Πολύ Καλά, Άριστα).

-Οι εκπαιδευόμενοι είναι ενήλικες και γι’ αυτό τα μαθήματα πραγματοποιούνται ακολουθώντας τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων. Τούτο σημαίνει ότι σημείο αναφοράς του μαθήματος αποτελούν τα ενδιαφέροντα και οι εμπειρίες των ενηλίκων.

-Το πρόγραμμα σπουδών δεν είναι παγιωμένο και δεδομένο, αλλά ανοιχτό και ευέλικτο, ενώ πολλά μαθήματα μπορεί να πραγματοποιούνται και εκτός του σχολικού χώρου. Επίσης, τα μαθήματα διδάσκονται με βιωματικές μεθόδους και με χρήση της έρευνας- δράσης.

Οι απόφοιτοι του Σ.Δ.Ε.  πέρα από το γεγονός ότι ισχυροποιούν ή βελτιώνουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας, έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης (Ενιαίο Λύκειο ή ΕΠΑΛ) ή σε συστήματα επαγγελματικής κατάρτισης όπως Σχολές Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., Ι.Ε.Κ., Κ.Ε.Κ. κλπ.

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες για να εγγραφούν, συμπληρώνουν αίτηση φοίτησης προσκομίζοντας απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου και φωτοτυπία της αστυνομικής τους ταυτότητας.

Για την κατάθεση των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορείτε να απευθύνεστε στην Αντιδημαρχία Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Εθελοντισμού & Διά Βίου Μάθησης (Γ. Καπέτα 17 – είσοδος Συνεδριακού Κέντρου Δήμου Κιλκίς) κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 8:30 έως τις 14:30 (υπεύθυνος κ. Λάζαρος Κοζάρης)

 τηλ. επικοινωνίας 23413 52212. Η φόρμα συμπλήρωσης της αίτησης προσφέρεται και διαδικτυακά στο www.e-kilkis.gr  στο μενού Ενημέρωση Πολιτών.

Σημειώνεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Κιλκίς αποδέχθηκε ομόφωνα εισήγηση για τη σύσταση και λειτουργία Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας και ο Δήμος Κιλκίς έχει ήδη προωθήσει τη σχετική απόφαση προς έγκριση στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και στο Ινστιτούτο Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΒΙΜ) του υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων.  Ως χώρος στέγασής του προτείνεται το σχολικό συγκρότημα του 3ου Γυμνασίου Κιλκίς.