Διακόπτεται αύριο Τρίτη 7 Μαρτίου από τις 9:00 έως τις 12:00 η κυκλοφορία όλων των
οχημάτων επί της οδού Μητροπολίτου Φωτίου, από τη συμβολή της με την οδό 21ης
Ιουνίου έως την οδό Δημητράκου, λόγω εργασιών κλαδέματος δύο δέντρων από το Τμήμα
Πρασίνου του Δήμου Κιλκίς.
Η κυκλοφορία των διερχόμενων οχημάτων θα διεξάγεται από τις παράπλευρες οδούς.
Στην περιοχή παρέμβασης θα τοποθετηθούν πινακίδες σήμανσης με μέριμνα του Δήμου
Κιλκίς
Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γίνονται για λόγους ασφάλειας και αποφυγής
πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων.