«Πρωταρχικής σημασίας η στήριξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες»

Το Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης (ΚΚΣ) Κιλκίς, που λειτουργεί ως Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ και συμβάλλει σημαντικά στην ισότιμη ένταξη των ωφελούμενων στην τοπική κοινωνία και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, επισκέφθηκε ο υποψήφιος Δήμαρχος Κιλκίς Παύλος Τονικίδης.

Σκοπός της επίσκεψής του ήταν αφενός να ενημερωθεί για τη λειτουργία και τις υπηρεσίες του και αφετέρου για τις δυνατότητες και τους τρόπους συνεργασίας του με το Δήμο Κιλκίς.

Για το πολύπλευρο έργο του ΚΚΣ ενημερώθηκε από την Διοικητική Διευθύντρια και ψυχολόγο κ. Γεωργία Κυρλαγκίτση και τον υπεύθυνο διοικητικής υπηρεσίας και μονάδας προγραμματισμού κ. Γρηγόρη Κυριακού.

Μεταξύ άλλων, στον κ. Τονικίδη μεταφέρθηκαν και δύο από τα βασικά τα αιτήματα του Κέντρου Κοινωνικής Στήριξης προς τον Δήμο Κιλκίς: η εύρεση και διάθεση έκτασης για την κατασκευή μιας νέας υπερσύγχρονης δομής που θα εξυπηρετεί περισσότερα άτομα, καθώς και η υλοποίηση παρεμβάσεων στα πεζοδρόμια και στην σηματοδότηση της περιοχής πέριξ του ΚΚΣ, προκειμένου να διευκολύνεται η μετακίνηση των ωφελούμενων.

Ο κ. Τονικίδης επεσήμανε ότι στο πρόγραμμα της παράταξής του, η στήριξη των ατόμων με ειδικές ικανότητες κατέχει πρωταρχική θέση. Ειδικότερα, ο «Δήμος ΑΞΙΩΝ» θα ρίξει ιδιαίτερο βάρος στη διεκδίκηση και δημιουργία «Κέντρου Απασχόλησης και Ένταξης ΑμΕΙ» για την ολοήμερη δημιουργική απασχόληση, την εκπαίδευση και την ανάδειξη των καλλιτεχνικών και πολιτιστικών δεξιοτήτων τους, στη διασφάλιση της προσβασιμότητας και στην άνεση των μετακινήσεών τους, όπως επίσης και στην ανάπτυξη δράσεων που θα προωθούν την απασχόλησή τους και την αποδοχή τους από την κοινωνία.

Τον επικεφαλής του «Δήμου ΑΞΙΩΝ» συνόδευαν οι υπ. Δημοτικοί Σύμβουλοι, Γιώργος Ηλιάδης, Μαρίνα Κοντοειδή, Κοραής Λαζαρίδης, Λάζαρος Παζαρτζικλής και Παναγιώτης Παπαδόπουλος.