Από σήμερα, οι πολίτες μπορούν πλέον να δηλώνουν την απώλεια της αστυνομικής τους ταυτότητας μέσω της ψηφιακής πύλης του Δημοσίου gov.gr.
Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη στην ενότητα «Πολίτης και καθημερινότητα» και την υποενότητα «Στοιχεία πολίτη και ταυτοποιητικά έγγραφα».
Ειδικότερα, ο πολίτης θα μπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονικά στην Αστυνομική Υπηρεσία του τόπου κατοικίας του ή σε αυτή που έχει εκδώσει το δελτίο ταυτότητας τη σχετική δήλωση απώλειας.
Με την υποβολή της δήλωσης, το δελτίο ταυτότητας θα ακυρώνεται άμεσα από την αρμόδια Αστυνομική Υπηρεσία και η δήλωση θα εμφανίζεται αυτόματα στη θυρίδα του πολίτη στο gov.gr, ώστε στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί σε όποια άλλη υπηρεσία χρειάζεται.
Ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργος Γεωργαντάς δήλωσε πως «η νέα αυτή ψηφιακή υπηρεσία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο απλούστευσης του τρόπου συνδιαλλαγής των πολιτών με το κράτος. Διευκολύνουμε την καθημερινότητα του Πολίτη, καταπολεμώντας ουσιαστικά τη γραφειοκρατία».