Ο Δήμος Κιλκίς, στο πλαίσιο σύνταξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2019 – 2023, θέτει σε δημόσια διαβούλευση το κείμενο του Στρατηγικού Σχεδιασμού (α’ φάση Επιχειρησιακού Προγράμματος) του Δήμου για την εν λόγω χρονική περίοδο και απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση στους πολίτες να συνεισφέρουν στη διαμόρφωσή του, σφραγίζοντας με τη συμμετοχή τους, με τις ιδέες και τις προτάσεις τους, την τελική του μορφή.

Το περιεχόμενο του Στρατηγικού Σχεδιασμού προσφέρεται ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα του Δήμου Κιλκίς http://www.e-kilkis.gr. Οι πολίτες, οι εκπρόσωποι θεσμικών φορέων και συλλόγων καλούνται να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο πάνω στους άξονες προτεραιότητας που συναρθρώνουν το επιχειρησιακό πρόγραμμα. Οι Άξονες Προτεραιότητας είναι:

  1. Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής
  2. Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός
  3. Τοπική Οικονομία και Απασχόληση
  4. Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας και της οικονομικής αποδοτικότητας του Δήμου.

Μέσω του ερωτηματολογίου θα αξιολογήσουν την κατάσταση του Δήμου σε τομείς της επιλεγόμενης στρατηγικής και στους άξονες προτεραιότητας της Δημοτικής Αρχής έως και το 2023 και θα προτείνουν έργα και δράσεις που είναι σύμφωνες με τις πραγματικές ανάγκες και εναρμονίζονται με τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη της περιοχής.

Οι προτάσεις που θα προκύψουν από τη διαδικασία διαβούλευσης, θα αξιολογηθούν και θα ενσωματωθούν στο σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος όπου θα  αποτυπωθούν οι εξειδικευμένες δράσεις με τον αντίστοιχο οικονομικό και χρονικό προγραμματισμό (β΄ φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος).

Η δημόσια διαβούλευση ξεκινά σήμερα Πέμπτη 18 Μαρτίου και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 1η Απριλίου 2021.

Η υποβολή του συμπληρωμένου ερωτηματολογίου μπορεί να γίνεται:

  • Συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα https://forms.gle/qKY9sqebfkZ9FdrZ6
  • Ταχυδρομικά εγγράφως, με αποστολή στη Δ/νση Γ. Καπέτα 17, 61100, Κιλκίς, με την ένδειξη ‘’Ερωτηματολόγιο για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Κιλκίς’’
  • Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected]
  • Στα ΚΕΠ του Δήμου Κιλκίς
  • Στα δημοτικά καταστήματα των εδρών των Δημοτικών Ενοτήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνήσει με το Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης του Δήμου Κιλκίς στο τηλ. 23413 52150.

Η συνεργασία και η συμμετοχή κάθε πολίτη στη διαδικασία κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Κιλκίς είναι σημαντική.

 

Λίγα λόγια για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος συνιστά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και λειτουργικής ανάπτυξης του Δήμου για την περίοδο 2019 -2023 σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ.32/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Σκοπός του είναι η βελτίωση της λειτουργίας του δήμου, η παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τους δημότες και η ανάπτυξη της περιοχής. Η α΄ φάση περιλαμβάνει το όραμα, τις αναπτυξιακές προτεραιότητες και τη στρατηγική του Δήμου. Στην β’ φάση που θα ακολουθήσει, θα περιλαμβάνεται ο επιχειρησιακός και οικονομικός προγραμματισμός των δράσεων του Δήμου.