Την Κυριακή 10 Απριλίου πραγματοποιήθηκε επιμορφωτικό Σεμινάριο Διαιτητών Κριτών υπό την αιγίδα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μουαιται σύμφωνα με τους κανόνες της Διεθνούς Ομοσπονδίας IFMA.
Στο σεμινάριο αυτό συμμετείχε και ο προπονητής του Άθλου Κιλκίς Πουντζουκίδης Κωνσταντίνος ο οποίος έχει και την άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή στο συγκεκριμένο άθλημα  .
Μέτα το πέρας του τετράωρου Σεμιναρίου ο Πουντζουκίδης Κωνσταντίνος δήλωσε : “Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος για την πορεία και ανάπτυξη αυτού του όμορφου αθλήματος, του πλέον Ολυμπιακού . Είμαι χαρούμενος που ανήκω και εγώ στην οικογένεια της Π.Ο.Μ. και μέσα από αυτό το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο εμπλουτίσαμε τις γνώσεις μας στους κανόνες και τους κανονισμούς της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας αλλά και της IFMA . Εδώ και τρία σχεδόν χρόνια κάνουμε προσπάθειες για την ανάπτυξη του αθλήματος του Muay Thai και στην Βόρεια Ελλάδα και θα ήταν αδύνατον να μην συμμετέχουμε σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Διαιτητών Κριτών της ΠΟΜ. Η ανάπτυξη ενός σώματος διαιτητών στην Βόρεια Ελλάδα θα έδινε δυνατή πνοή στην πραγματοποίηση  διασυλλογικών αγώνων στην περιοχή και κατεπέκταση την ανάπτυξη του αθλήματος μας”.