Απόφαση Ένταξης των Αστυνομικών Τμημάτων Γουμένισσας και Παιονίας στο Πρόγραμμα Χρηματοδότησης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων «Ηλέκτρα»

Με την απόφαση με Αριθμ. Πρωτ.: 1774/23/636072 εγκρίθηκε η ένταξη στο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων «ΗΛΕΚΤΡΑ», ενός προγράμματος συνολικού προϋπολογισμού 640 εκατομμυρίων ευρώ για όλη την χώρα,  για τα αστυνομικά τμήματα της Γουμένισσας και της Παιονίας. Οι παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν αφορούν, μεταξύ άλλων, αντικατάσταση κουφωμάτων, θερμομόνωση, συστήματα θέρμανσης, ψύξης και αερισμού, συστήματα φωτισμού χώρων, συστήματα αυτοματισμού, συστήματα παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατάσταση σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Με την ολοκλήρωση αυτού του έργου, θα αναβαθμιστούν οι υπάρχουσες κτιριακές εγκαταστάσεις, θα εξοικονομηθούν ενέργεια και πόροι και θα βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας των αστυνομικών.

Η κυβέρνηση προχωρά στις απαραίτητες ενέργειες για τη βελτίωση των υποδομών και την αναβάθμιση της ελληνικής αστυνομίας.