Ο Δήμαρχος Κιλκίς και Πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Δημήτριος Σισμανίδης σας γνωρίζει ότι ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της αντικατάστασης του παλαιού δικτύου ύδρευσης από αμιαντοσωλήνες στην πόλη του Κιλκίς. Ο προϋπολογισμός του έργου ήταν 1.500.000 ευρώ, χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΑΑ και αφορούσε σε παρεμβάσεις μήκους 14.500 μέτρων που αντιστοιχεί στο 37% του δικτύου ύδρευσης της πόλης. Σχετικά με την β’ φάση της αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης που αφορά το 40% της πόλης βρίσκεται στη φάση της δημοπράτησης και στις διαδικασίες για την υπογραφή της σύμβασης. Λεπτομερώς θα ενημερωθείτε σε επόμενο δελτίο τύπου.

Η Διοίκηση του Δήμου συνεπής ως προς την δέσμευσή της διά μέσου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών έχει δρομολογήσει τις διαδικασίες ώστε άμεσα μετά την ολοκλήρωση της Α’ φάσης της αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης από τη ΔΕΥΑΚ να προβεί στην αποκατάσταση των παρακάτω οδών:

Τμήμα της 21ης Ιουνίου, Αριστείδου, Αθηνών, Ξενοφώντος, Αισχύλου, Βυζαντίου, Κοραή, Καραολή Δημητρίου, 25ης Μαρτίου, Μανωλάκη, Κ. Γαβριηλίδη, Εθν. Αντίστασης, Μαρτιάδη, Κύπρου, Β. Ρώτα, Γ. Καπέτα, Θεσσαλονίκης, Πύρρου και τμήμα της Μ. Αλεξάνδρου.

Ο προϋπολογισμός του έργου των ασφαλτοστρώσεων είναι ύψους 918.000 ευρώ, τα οποία προέρχονται από δημοτικά έσοδα και αφορούν συνολικού μήκους 36 χιλιομέτρων.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν με συντονισμένες ενέργειες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στο συντομότερο χρονικό διάστημα, ώστε η όχληση των δημοτών να περιοριστεί στο ελάχιστο. Πιστεύω ότι οι δημότες αναγνωρίζουν τις προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής και της ΔΕΥΑΚ για την εκτέλεση του σημαντικοτάτου κοινωφελούς έργου, που θα έχει άμεσα αποτελέσματα στην υγεία και στην ποιότητα ζωής των πολιτών, γι’ αυτό θα ανεχθούν τις έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, επιδεικνύοντας τη δέουσα υπομονή στο μικρό χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα διαρκέσουν οι εργασίες ασφαλτοστρώσεων.