Στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και Πόλεων ο Δήμαρχος Κιλκίς

Για τις Βρυξέλλες αναχώρησε σήμερα, Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019, ο Δήμαρχος Κιλκίς Δημήτρης Κυριακίδης όπου και θα συμμετάσχει στις ενημερωτικές διεργασίες της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Περιφερειών και των Πόλεων.

Ανταποκρινόμενος στη σχετική πρόσκληση που του απηύθυνε η ευρωβουλευτής Μαρία Σπυράκη, ο Δήμαρχος Κιλκίς θα βρίσκεται στις Βρυξέλλες από τις 7 έως και τις 10 Οκτωβρίου και θα παρακολουθήσει μια σειρά ειδικών συνεδριών που αφορούν μεταξύ άλλων τις Περιφέρειες και τις Πόλεις ως πυλώνες του ευρωπαϊκού μέλλοντος, τη στρατηγική που διαμορφώνεται για τις πόλεις τον 21ο αιώνα, τη βιώσιμη αναγέννηση των αστικών περιοχών.
Παράλληλα ο κ. Κυριακίδης θα έχει ξεχωριστή συνάντηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με
την ευρωβουλευτή και Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου.
Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων είναι μια τετραήμερη
εκδήλωση που διεξάγεται κάθε χρόνο στις Βρυξέλλες. Κατά τη διάρκεια των εργασιών της
εκπρόσωποι περιφερειακών και τοπικών αρχών, εμπειρογνώμονες και πανεπιστημιακοί
έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν ορθές πρακτικές και τεχνογνωσία στον τομέα της
περιφερειακής και αστικής ανάπτυξης. Αποτελεί, επίσης, μια αναγνωρισμένη πλατφόρμα
πολιτικής επικοινωνίας ως προς την ανάπτυξη της πολιτικής της ΕΕ για τη συνοχή, χάρη
στην οποία οι φορείς λήψης αποφάσεων ευαισθητοποιούνται σχετικά με τη σημασία των
περιφερειών και των δήμων στη χάραξη πολιτικών της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των
Περιφερειών και των Πόλεων αποτελεί τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή δημόσια εκδήλωση τέτοιου είδους. Την ευθύνη διοργάνωσής της έχουν από κοινού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) και η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Πολεοδομικής Πολιτικής
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΓΔ REGIO).