Στο 60% το έργο διαγραμμίσεων στους δρόμους του Κιλκίς

Με ικανοποιητικούς ρυθμούς υλοποιούνται οι εργασίες διαγράμμισης σε νέους ασφαλτοτάπητες και σε οδούς της πόλης του Κιλκίς. Από τα τέλη Σεπτεμβρίου, οπότε και ξεκίνησαν οι παρεμβάσεις αποκατάστασης – διαγράμμισης του οδοστρώματος, το έργο έχει προχωρήσει σε ποσοστό 60%.

Οι εργασίες διαγράμμισης, σύμφωνα με τη μελέτη του έργου, γίνονται με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά σε νέους ασφαλτοτάπητες, επί της 21ης Ιουνίου (από την είσοδο έως και την έξοδο της πόλης προς την Αργυρούπολη) σε κύρια σημεία της οδού Βενιζέλου και σε διαβάσεις σχολείων που είχαν υποστεί έντονη φθορά οι παλιές διαγραμμίσεις.

Η διαγράμμιση των διαβάσεων εκτελείται στο πλαίσιο του έργου ”Κατασκευή – αποκατάσταση οδοποιίας, κρασπέδων και πλακοστρώσεων” Δήμου Κιλκίς με το συνολικό κόστος τους να ανέρχεται σε 28.825ευρώ.