Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς συμμετέχει στην 33η Επιστημονική Συνάντηση για το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη 2019-2020 με έξι ανακοινώσεις για το αρχαιολογικό έργο, που διεξάγεται στην Π.Ε. Κιλκίς, και σας προσκαλεί να τις παρακολουθήσετε.

Οι ανακοινώσεις θα παρουσιαστούν την Παρασκευή 23 Απριλίου 2021 και μπορείτε να τις παρακολουθήσετε διαδικτυακά μέσω του συνδέσμου:

https://www.auth.gr/video/29067.

 

Αναλυτικότερα, οι ανακοινώσεις είναι οι ακόλουθες:

 

16:10-16:25  Γ. Τσόκας, Γ. Στρατούλη, Ν. Πουλακάκης

Πόλεις Κρηστωνίας. Η ανάδυση της αρχαίας Μορρύλου και μιας άγνωστης πόλης στην κοιλάδα του Γαλλικού ποταμού με γεωφυσικές διασκοπήσεις.

 

16:30-16:45   Ν. Πουλακάκης, Γ. Στρατούλη, Μ. Φαρμάκη,

Ε. Βρετζάκη και συνεργάτες, Κ. Μπόλματη, Γ. Βράντζας

Μορρυλίων Πόλις. Μια φωτογραφική περιοδεύουσα έκθεση και μια ταινία μικρού μήκους.

 

16:50-17:05   Γ. Στρατούλη, Ν. Πουλακάκης, Σ. Χατζητουλούσης, Σ. Μπρόζου,

Β. Μάσεν, Π. Βασιλοπούλου, Π. Τοκμακίδης, Α. Μανάκος

Ο ταφικός τύμβος Μεσιάς στη χώρα της αρχαίας Ευρωπού. Η βιογραφία του μνημείου και η κατασκευή της μνήμης.

 

17:10-17:25  Μ. Παρχαρίδου, Γ. Στρατούλη, Μ. Βελένης

Λουτρό Πολυκάστρου 2019 και 2020.

 

17:30-17:45  Μ. Παρχαρίδου

Ερευνώντας την πολιτισμική ιστορία του Κιλκίς μέσα από τα εκκλησιαστικά του κειμήλια. Οι καταγραφές των ετών 2019  και 2020.

 

17:50-18:05  Μ. Φαρμάκη, Β. Πίκουλα

Μουσειακή εκπαίδευση στην παραμεθόριο του Κιλκίς.  Από τα αρχαιολογικά δεδομένα στα μονοπάτια της παράδοσης.