Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Κιλκίς για το 2019-2023, που παρουσιάστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κιλκίς και βρίσκεται αυτήν την ώρα υπό διαβούλευση από τους πολίτες και τους κοινωνικούς φορείς, είναι μία αξιόλογη προσπάθεια του επιστημονικού δυναμικού του Δήμου που  επιχειρεί να αποτυπώσει τα στατιστικά και λειτουργικά δεδομένα της υπάρχουσας κατάστασης, καταγράφει τις ελλείψεις και τις αναγκαιότητες μιας αναπτυξιακής πορείας και τέλος διατυπώνει τον οραματικό σχεδιασμό για το προσεχές μέλλον.

Τα στενά χρονικά περιθώρια που δόθηκα στα μέλη του Δ.Σ για να το μελετήσουν πριν από την ψηφοφορία, η έλλειψη διαβούλευσης πριν από την έγκρισή του από το Δ. Σ και η επείγουσα  ψήφισή του δείχνουν ένα έλλειμμα δημοκρατίας  από την πλευρά της Διοίκησης του Δήμου αλλά και του Δημοτικού Συμβουλίου.

Παρ’ ‘ολη την κριτική που ασκήθηκε από τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης δεν κατέστη δυνατή  η μεγαλύτερη συμμετοχική διαδικασία με τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης.

Η πρώτη παρατήρηση που έχουμε να κάνουμε για το ίδιο το επιχειρησιακό πρόγραμμα, πέρα από την καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και τα στατιστικά στοιχεία τα οποία  παραθέτει, στα κεφάλαια που περιγράφεται ο οραματικός σχεδιασμός του Δήμου Κιλκίς λείπει ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό πρόγραμμα άμεσης ή έμμεσης παρεμβατικότητας του Δήμου.

Εμείς από την πλευρά μας σεβόμενοι την προσπάθεια των επιστημόνων του Δήμου μπήκαμε στον κόπο, όπως οφείλαμε να το κάνουμε, να μελετήσουμε αναλυτικά το επιχειρησιακό πρόγραμμα και ως συμβολή στην όλη προσπάθεια καταθέτουμε συνοπτικά και επιγραμματικά τις συμπληρωματικές προτάσεις μας, με την ελπίδα να παρθούν υπόψη για ένα πιο ολοκληρωμένο σχεδιασμό.

1)      Διαχρονικό πρέπει να είναι το αίτημα και η προσοχή του δήμου για την δημιουργία Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων, όπου δεν υπάρχουν και όπου οι περιοχές πληρούν τις προϋποθέσεις.

2)      Ολοκλήρωση των εκκρεμοτήτων στην επέκταση του σχεδίου πόλης Κιλκίς στο κομμάτι ΠΕ 10 και στους θύλακες που δημιουργήθηκαν από την τελευταία επέκταση.

3)      Ολοκλήρωση των εκκρεμοτήτων στις επεκτάσεις των Δ.Ε  Πικρολίμνης και Γαλλικού.

4)      Τροποποίηση του ΓΠΣ γενικά και ειδικά στην περιοχή των εγκατεστημένων επιχειρήσεων στην περιοχή Ν. Σάντας.

5)       – Υπάρχουν ακόμη κοινοτικά διαμερίσματα που δεν έχουν τίτλους κυριότητας. (Περιοχές στην Δ.Ε Κρουσσίων.)

6)      Όσο αφορά τους οδικούς άξονες και το περιβάλλον.

-Δεν γίνεται καμία αναφορά για την αναγκαιότητα του οδικού άξονα που θα συνδέει την Ποντοκερασιά με τον Λιθότοπο. Θεωρούμε ότι είναι από τα πιο σημαντικά έργα που πρέπει να προγραμματίσει ο Δήμος Κιλκίς.

– Επιτακτική είναι η ανάγκη για την οριζόντια οδική σύνδεση Ποντοκερασιάς-  Αγίου Μάρκου- Βάθης. Όπως επίσης μικρότερα οδικά έργα συνδέοντας την πόλη του Κιλκίς με την Τέρπυλλο από την περιοχή των νέων κοιμητηρίων και την σύνδεση Μ. Στέρνας – Ηλιολούστου.

– Πιστεύουμε ότι για τον ορεινό όγκο Κρουσσίων θα πρέπει να υπάρξει ένας ολοκληρωμένος αναπτυξιακός σχεδιασμός που θα περιλαμβάνει την

Α)ανάδειξη και αξιοποίηση του Βοτανικού Κήπου και της παρακείμενης Ξενοδοχειακής μονάδας σε συνεργασία  με τον φορέα ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, στη βάση μιας ολοκληρωμένης προγραμματικής πρότασης.

Β) Τον αρχαιολογική χώρο του Παλατιανού.

Γ)  Αξιοποίησης της κοίτης του Γαλλίκου ποταμού, με την δημιουργία φραγμάτων και ιδίως αυτό του Μεταξοχωρίου.

Δ) Ανάδειξη του ορεινού όγκου για ποικίλες αθλητικές δραστηριότητες, ακόμη και κυνηγητικού ενδιαφέροντος.

Ε) Αξιοποίηση παρατημένης ξενοδοχειακής μονάδας στα Κάτω Θεοδωράκια.

–  Για την λεκάνη της Δ.Ε Μουριών θα πρέπει να ξεκινήσει μία συζήτηση,  μαζί με την Δασική Υπηρεσία,  για μελλοντική αξιοποίηση της περιοχής των χιλίων δένδρων, ως μνημείο της φύσης.

-Όπως επίσης δεν υπάρχει αναφορά και σχεδιασμός σε ένα σπουδαίο για την περιοχή έργο που αφορά το Θέατρο Δάσους στο Δροσάτο.  Η συνέχεια δε των έργων σε όλη την παραλίμνια περιοχή της λίμνης Δοϊράνης, μπορεί να αποβεί το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο για την συγκεκριμένη περιοχή  δίνοντας διέξοδο  για ημερήσιο τουρισμό, ιδιαίτερα  στους κατοίκους  της Θεσσαλονίκης. Είναι εφικτό τα επόμενα χρόνια να καθιερωθεί ένα παραλίμνιο μουσικό – χορευτικό festival.

-Στα θέματα της αξιοποίησης κτηρίων για τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, θα μπορούσαν να ενταχθούν και τα αδρανοποιημένα σχολικά κτήρια στα κοινοτικά διαμερίσματα για εκπαιδευτικές, πολιτιστικές δραστηριότητες ή χώροι ΚΑΠΗ. Όπως θα πρέπει να υπάρξει ένας σχεδιασμός για την αξιοποίηση κτιρίων από δωρεές στην πόλη του Κιλκίς, όπως αυτό της παλαιάς αστυνομίας, της παλαιάς Νομαρχίας και της κατοικίας Ζώγα.

– Στα θέματα των αθλητικών υποδομών, δεν υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά και σχεδιασμός όσο αφορά το ημιτελές και παρατημένο έργο του κολυμβητηρίου και των αθλητικών εγκαταστάσεων  στις παραχωρηθείσες γεωργικές εκτάσεις στην περιοχή του Αγίου Νικολάου.

-Ο Δήμος Κιλκίς οφείλει να έχει σταθερά στραμμένη  την προσοχή του στην αναβάθμιση της ΒΙΠΕ Σταυροχωρίου στην κατεύθυνση παρουσίασης ολοκληρωμένης πρότασης για την δημιουργία τερματικού εμπορευματικού σταθμού με προοπτική την προαστιακή σύνδεση με την Θεσσαλονίκη και το λιμάνι της.

-Δημιουργία αποχετευτικών δικτύων όπου δεν υπάρχουν και ολοκλήρωση αυτών σε Πεδινό- Μαυρονέρι- Μ.Στέρνα

Στον οραματικό σχεδιασμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου θα πρέπει να ενταχθεί και η ενεργειακή αναβάθμιση όλων των κτιριακών υποδομών του Δήμου, συν τις σχολικές μονάδες.

Επίσης σοβαρή παράμετρος σε έναν μακροχρόνιο σχεδιασμό θα ήταν και η εκμετάλλευση του εκπεμπόμενου  μεθανίου από τους ανενεργούς σκουπιδότοπους.

Τέλος επιβάλλεται ο σχεδιασμός της διαδραστικότητας των δημόσιων χώρων για εκπαιδευτικούς, ψυχαγωγικούς, πολιτιστικούς, αθλητικούς και δράσεις εθελοντισμού από και για τις τοπικές κοινωνίες.

ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΟΥ «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ»

ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΛΕΝΑ

ΣΕΙΤΑΝΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ