Στις 17 Οκτωβρίου 2019, συναντήθηκε αντιπροσωπεία της Επιτροπής για την
Ισότητα των Φύλων και την Ενίσχυση των Γυναικών του Κοινοβουλίου του κρατιδίου
της Ρηνανίας – Παλατινάτου με την διακομματική αντιπροσωπεία της Επιτροπής
Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Βουλής των Ελλήνων στην
οποία η Βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Κιλκίς κ. Ειρήνη Αγαθοπούλου είναι Α’
Αντιπρόεδρος.
Η κ. Αγαθοπούλου αναφέρθηκε στους Δείκτες Ισότητας Φύλων της Ε.Ε., που
σύμφωνα με την τελευταία έκδοση τους η πρόοδος τόσο στην Ε.Ε. όσο και στην
Ελλάδα είναι ιδιαίτερα μικρή. Επίσης, έθεσε το θέμα της αντιμετώπισης του
προσφυγικού – μεταναστευτικού και της ενσωμάτωσης των πληθυσμών αυτών,
καθώς και τις μεγάλες ευθύνες που φέρουν τα κράτη – μέλη της Ε.Ε στην διαχείριση
του ζητήματος. Τέλος, ζήτησε από την γερμανική αντιπροσωπεία να ενημερώσει την
Επιτροπή για την λειτουργία και τις αρμοδιότητες του Υπουργείου Ισότητας,
Οικογένειας, Νεολαίας και Γήρατος της Γερμανικής Κυβέρνησης με σκοπό την
διερεύνηση της εφαρμογής του ίδιου μοντέλου και στην χώρα μας.
Οι δυο αντιπροσωπείες δεσμεύτηκαν για την περαιτέρω συνεργασία τους καθώς και
την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα ισότητας, έμφυλων διακρίσεων και
δικαιωμάτων.