Τη βάση οικοδόμησης μιας ειλικρινούς σχέσης συνεργασίας και εμπιστοσύνης για τη βελτίωση της καθημερινότητας των χωριών του Δήμου Κιλκίς  έβαλε ο Δήμαρχος Κιλκίς Δημήτρης Κυριακίδης στην πρώτη επίσημη συνάντηση που είχε με τους Προέδρους των Κοινοτήτων.

Αφού συνεχάρη όλους τους αιρετούς για την εκλογή τους, ο κ. Κυριακίδης τους ζήτησε να γίνουν σύμμαχοι στην κοινή προσπάθεια για την καλυτέρευση των συνθηκών ζωής των δημοτών στις κοινότητές τους  και να δουλέψουν συνεργαζόμενοι με τον ίδιο, τους καθ’ ύλην αρμόδιους Αντιδημάρχους και  με τους εντεταλμένους δημοτικούς συμβούλους  για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της καθημερινότητας στα χωριά.

Οι Πρόεδροι των κοινοτήτων κλήθηκαν να καταγράψουν και να ιεραρχήσουν κατά προτεραιότητα αιτήματα που αφορούν την περιοχή τους σε συνεννόηση και συνεργασία με τους Αντιδημάρχους και με υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου. Εν συνεχεία να δρομολογείται άμεσα η επίλυση των ζητημάτων που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες  και να υπάρχει ένας προγραμματισμός στην υλοποίηση των αιτούμενων έργων μέσω του τεχνικού προγράμματος του Δήμου.

Μετά τις κατευθύνσεις που δόθηκαν αναφορικά με τη διαχείριση της τρέχουσας καθημερινότητας και τον τρόπο λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών, συμφωνήθηκε οι συναντήσεις να επαναλαμβάνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα για την καλύτερη επικοινωνία και την εμπέδωση του κλίματος συνεργασίας με τη Δημοτική Αρχή.