Το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020  πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του Βουλευτή Νομού Κιλκίς κ. Φραγγίδη Γεωργίου στο Δημοτικό κατάστημα Αξιούπολης ,μετά από πρόσκληση του Προέδρου κου Καλαβάζη και των μελών του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας, ώστε να ενημερωθεί για τα προβλήματα που απασχολούν τους κατοίκους  περιοχής Αξιούπολης .

Το ζήτημα που τέθηκε από τον Πρόεδρο και τα μέλη του Συμβουλίου κατά προτεραιότητα ήταν η ανάπλαση  της περιοχής με έμφαση στον τομέα του τουρισμού  με πρωτοβουλίες που χρειάζεται να αναληφθούν  για την αναβάθμιση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στην Αξιούπολη ,την αξιοποίηση της  τεχνητής λίμνης Μεταλλείου, διεκδικώντας την συντήρηση και βελτίωση του επαρχιακού οδικού δικτύου που την ενώνει με τους   καταρράκτες του Σκρα.

Έγινε αναφορά στο ζήτημα της μετεγκατάστασης του καταυλισμού των Ρομά από το χώρο του βιοτεχνικού πάρκου Αξιούπολης, ώστε να δρομολογηθεί η αξιοποίηση της περιοχής, με την δημιουργία υποδομών, δημιουργώντας  τις ανάλογες  προϋποθέ σεις (επιχωματώσεις, οδικό δίκτυο, δίκτυο ύδρευσης, αποκομιδή απορριμμάτων, κάδοι ανακύκλωσης) για την εγκατάσταση νέων επιχειρήσεων .

Ζήτημα μείζονος σημασίας αποτελεί για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής η μελέτη για την κατασκευή νέας γέφυρας στον Αξιό ,καθώς είναι γνωστά τα σημαντικά προβλήματα που υπάρχουν στην υφιστάμενη, η  οποία χρήζει άμεση συντήρησης.

Ο Βουλευτής αφού άκουσε με προσοχή τα ζητήματα που τέθηκαν και τους προβληματισμούς των ανθρώπων της Τοπικής Κοινότητας  ,δεσμεύτηκε στα πλαίσια των Κοινοβουλευτικών δυνατοτήτων του υποστήριξη και διεκδίκηση κάθε τεκμηριωμένου αιτήματός τους ,ανοίγοντας ένα δίαυλο μελλοντικής επικοινωνίας και συνεργασίας ανάμεσα στις δύο πλευρές.