Συνάντηση Γεωργαντά με το νέο Διευθύνοντα Σύμβουλό των Κτηριακών Υποδομών Α.Ε.

Ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γιώργος Γεωργαντάς, είχε σήμερα συνάντηση με το νέο Διευθύνοντα Σύμβουλό των Κτηριακών Υποδομών Α.Ε., στα γραφεία της εταιρείας.

Στη συνάντηση, που έγινε σε συνέχεια της ενημέρωσης του Υφυπουργού από τη Δημοτική Αρχή, συζητήθηκε η αναγκαιότητα επίσπευσης των διαδικασιών για την κατασκευή του τέταρτου διθέσιου νηπιαγωγείου Πολυκάστρου καθώς ενώ οι απαιτούμενες διαδικασίες έχουν ολοκληρωθεί εδώ και περίπου πέντε χρόνια, δεν παρουσιάστηκε καμία εξέλιξη.

Δόθηκε ήδη εντολή για την σύνταξη σχετικής μελέτης αναφορικά με την κατασκευή, η οποία θα είναι έτοιμη στους αμέσως επόμενους μήνες. Παράλληλα, θα διερευνηθεί η ένταξη του έργου σε ανάλογο χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

Η δρομολόγηση του εν λόγω ζητήματος επιλύει σε μεγάλο βαθμό το αυξημένο εκπαιδευτικό στεγαστικό πρόβλημα της πόλης του Πολυκάστρου.