Ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργος Γεωργαντάς, συναντήθηκε σήμερα με την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο της ΗΔΙΚΑ Α.Ε, στο πλαίσιο της ανάληψης των νέων αρμοδιοτήτων που του ανατέθηκαν.

Μεταξύ άλλων, η ΗΔΙΚΑ ΑΕ φροντίζει για την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών στις συναλλαγές τους με τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, έχοντας την αρμοδιότητα της παραγωγικής λειτουργίας των συστημάτων της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, του Εθνικού Μητρώου ΑΜΚΑ, της Εκκαθάρισης Συνταγών Φαρμάκων καθώς και πληροφοριακών συστημάτων νοσοκομείων.
Επίσης, διασφαλίζει την έγκαιρη και χωρίς εμπόδια καταβολή των συντάξεων και προνοιακών επιδομάτων καθώς και την εκτέλεση των ιατρικών συνταγών.
Επιπλέον, η ΗΔΙΚΑ είναι υπεύθυνη για την ομαλή λειτουργία του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου & Πληρωμών ΕΣΕΠΣ-ΗΛΙΟΣ, του Εθνικού Μητρώου Ασφάλισης, Συνταξιοδότησης & Παρακολούθησης Πληρωμών Συντάξεων καθώς και της Βάσης Δεδομένων του ΙΚΑ.

Όπως ανέφερε ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Βουλευτής Κιλκίς Γιώργος Γεωργαντάς, «στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και υγείας, προς όλους τους συμπολίτες μας».