Ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιος για θέματα Απλούστευσης Διαδικασιών, κ. Γεώργιος Γεωργαντάς, συναντήθηκε σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουλίου, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) κ. Θεόδωρο Γκοτσόπουλο και με τον Διευθυντή Οικονομικής Ανάπτυξης, Οργάνωσης και Περιβάλλοντος της Εταιρίας, κ. Γιάννη Γούπιο, προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη του «Προγράμματος Αναδιοργάνωσης και Λειτουργικού Εκσυγχρονισμού των 325 Δήμων και 13 Περιφερειών».

Πρόκειται για έργο το οποίο είχε αποφασιστεί το 2014 από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και το οποίο, μετά από καθυστερήσεις, άρχισε να υλοποιείται τον Ιανουάριο του 2018. Από την έως τώρα καταγραφή της Ε.Ε.Τ.Α.Α., το έργο αφορά στην απλούστευση 700 περίπου διαδικασιών, σε Δήμους και Περιφέρειες.

Η συνάντηση έγινε μετά από πρόσκληση του Υφυπουργού, στο πλαίσιο των θεσμικών συναντήσεων για την ταχύτερη δυνατή συμπόρευση όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα απλούστευσης διαδικασιών.

Μέλημα του Υφυπουργού είναι να αποσαφηνιστούν οι επικαλύψεις και να αξιοποιηθεί πλήρως όλη η τεχνογνωσία στον τομέα απλούστευσης διαδικασιών, υπό τον συντονιστικό ρόλο του Υπουργείου.

Ο Υφυπουργός, κ. Γεωργαντάς, ενημέρωσε τους εκπροσώπους της Ε.Ε.Τ.Α.Α. για τις προτεραιότητες που πρέπει να τεθούν και αντίστοιχα τους ζήτησε συνεχή ενημέρωση, σχετικά με την πορεία υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου.

Συμφωνήθηκε όπως το επόμενο διάστημα πραγματοποιηθεί συνάντηση με το υφιστάμενο δίκτυο των εκπροσώπων όλων των αρμόδιων φορέων για το συγκεκριμένο έργο, ώστε να δοθούν κατευθύνσεις σχετικά με την παραγωγή άμεσων αποτελεσμάτων στην απλούστευση των διαδικασιών, στους Δήμους και τις Περιφέρειες.