Την Δευτέρα 19 Νοεμβρίου, επισημοποιήθηκε παρουσία του Υπουργού Παιδείας κου Γαβρόγλου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Γραφείου του Πρωθυπουργού η κατάθεση του ομόφωνου πορίσματος της Επιτροπής για την ενοποίηση του ΔΙ.ΠΑ.Ε., του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν μετά από πρόσκληση του ΥΠΕΘ οι πρυτάνεις, αντιπρυτάνεις και κοσμήτορες των τριών ΤΕΙ, καθώς και ο αντιπρόεδρος και μέλη της Διοικούσας του ΔΙΠΑΕ. Η τελική μορφή του πορίσματος διαμορφώθηκε μετά και τις παρατηρήσεις της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής του ΥΠΕΘ, σύμφωνα με τις οποίες έπρεπε ο αριθμός των Σχολών από 11 να μειωθεί στις 7 (3 στη Θεσσαλονίκη και από 2 στις Σέρρες και στην Καβάλα), ώστε να μην υπάρχουν ίδιες Σχολές σε διαφορετικές πόλεις.

Ο αριθμός των Τμημάτων, καθώς και η έδρα τους έμεινε ο ίδιος.

Με την νέα κατανομή των Σχολών στην πόλη των Σερρών προτείνεται να εδρεύουν δύο Σχολές και επτά Τμήματα:

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Προκύπτει από την αναδιοργάνωση του υφιστάμενου Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ.

Τμήμα Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Προκύπτει από τη διάσπαση του υφιστάμενου Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής (πρώην εισαγωγική κατεύθυνση Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ).

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Προκύπτει από τη διάσπαση του υφιστάμενου

Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής (πρώην εισαγωγική κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ).

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Προκύπτει από την αναδιοργάνωση του υφιστάμενου Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ.
Στη Σχολή Μηχανικών εντάσσονται διοικητικά και τρία τμήματα με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

ΣΧΟΛΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής Προκύπτει από την αναδιοργάνωση του υφιστάμενου Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων.

Στη Σχολή Σπουδών Σχεδιασμού & Εφαρμοσμένων Τεχνών εντάσσεται διοικητικά και το Τμήμα Δημιουργικού Σχεδιασμού και Ένδυσης με έδρα το Κιλκίς.

Εκτός από τις δύο Σχολές στις Σέρρες θα έχουν την έδρα τους το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Προκύπτει από την αναδιοργάνωση του υφιστάμενου Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Προκύπτει από την αναδιοργάνωση του υφιστάμενου Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

Τα δύο αυτά τμήματα, όπως και το Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού εντάσσονται διοικητικά στη Σχολή Οικονομίας Διοίκησης με έδρα τη Θεσσαλονίκη.