Τελετής λήξης της «Επιχειρηματικής Φωλιάς»

Στο πλαίσιο του έργου CREATING EMPLOYMENT OPPORTUNITIES OF YOUNG
GRADUATES IN THE CB AREA – EMPLOYOUTH το οποίο εντάσσεται στο
Πρόγραμμα INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014
TC 16 I5CB 009, και συγκεκριμένα στο πλαίσιο της δράσης «Επιχειρηματική
Φωλιά», πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2019 στις 17:00, στην αίθουσα
Β. Σεργιαννίδης του Επιμελητηρίου Κιλκίς, το DEMO DAY (τελετή λήξης) του
τρίμηνου προγράμματος «Επιχειρηματική Φωλιά» που διοργάνωσε η Εταιρεία
Έρευνας & Ανάπτυξης Κιλκίς σε συνεργασία με την εταιρία ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.
Οι 20 νέοι και νέες του Ν. Κιλκίς, ηλικίας 18 έως 35 ετών, φοιτητές & πτυχιούχοι που
συμμετείχαν στο Πρόγραμμα, είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν την πρόοδο της
επιχειρηματικής τους ιδέας, και να αξιολογηθούν περαιτέρω προκειμένου πέντε από
αυτούς να συνεχίσουν στο πρόγραμμα προθερμοκοίτησης (β’ φάση έργου), το οποίο
θα διεξαχθεί στην Θεσσαλονίκη στις αρχές του 2020.
Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Β’ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Κιλκίς, κ.
Κωνσταντίνος Βιολιτζής ο οποίος ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους και ευχήθηκε
καλή επιτυχία στους εν δυνάμει επιχειρηματίες. Στη συνέχεια έγινε ενημέρωση επί
της διαδικασίας και ξεκίνησε η παρουσίαση των επιχειρηματικών ιδεών.
Κάθε επιχειρηματική ιδέα αξιολογήθηκε από επιτροπή που απαρτίστηκε από τους κκ
Χρήστο Χατζημλάδη – Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Κιλκίς, Κωνσταντίνο Βιολιτζή – Β’
Αντιπρόεδρο του Επιμελητηρίου Κιλκίς και Στέργιο Στρατέλη – Ιδιοκτήτης
HELLASDUCT, Μαρία Καλογερίδου (ΕΤΕΑΚ, εταίρος), Παύλο Κιλίντζη (Πανεπιστήμιο
Δυτικής Μακεδονίας, εταίρος), τους μέντορες κκ. Γιώργο Βλάχο και Μαρία Μουζούρη
αλλά και οι ίδιοι οι ωφελούμενοι είχαν την ευκαιρία να αξιολογήσουν τις υπόλοιπες
επιχειρηματικές ιδέες.