Τετάρτη 2 Οκτωβρίου: Θα ηχήσουν οι Σειρήνες

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Ανακοινώνεται ότι:

Την Τετάρτη 02 Οκτωβρίου 2019, κατά την Ασκηση ΤΑΑΣ/ΤΑΜΣ
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ/ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-19», θα πραγματοποιηθεί δοκιμαστική
ενεργοποίηση του συνόλου των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Αμυνας, σε όλη
την Επικράτεια, όπως παρακάτω:
Τοπική ώρα: 11:00, σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης, για
χρονική διάρκεια εξήντα (60) δευτερολέπτων (διακοπτόμενος ήχος διαφορετικής
έντασης)
Τοπική ώρα: 11:05, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια
εξήντα (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης).
Επίσης γνωστοποιείται στο κοινό, ότι η ενεργοποίηση των σειρήνων
συναγερμού Πολιτικής Αμυνας, έχει καθαρά δοκιμαστικό σκοπό και επομένως
δεν υπάρχει λόγος σύγχυσης ή ανησυχίας.

Από το Γραφείο Π.ΑΜ.-Π.Σ.Ε.Α. της Π.Ε. Κιλκίς