Το Επιμελητήριο συνεδριάζει στην Αξιούπολη

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Κιλκίς θα συνεδριάσουν την Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 19:00 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου π. Δήμου Αξιούπολης. Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης θα κόψουν την παραδοσιακή βασιλόπιτα.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:         

                                                                

 1. Κοπή Βασιλόπιτας Επιμελητηρίου Κιλκίς.
 2. Έγκριση Πρακτικού Δ.Σ. της 02.12.2019.

Εισηγητής: Ηλιάδης Γεώργιος – Δ/κός Προϊστάμενος.

 1. Ενέργειες και δράσεις της Διοίκησης του Επιμελητηρίου Κιλκίς.

Εισηγητής: Χατζημλάδης Χρήστος – Πρόεδρος.

 1. Διακοπή λειτουργίας Υποκ/τος Eurobank στο Πολύκαστρο.

Εισηγητής: Σιωνίδης Κωνσταντίνος – Α’ Αντ/δορς.

 1. Απόφαση μεταφοράς αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. στη Δ.Ε. του Επιμελητηρίου Κιλκίς (Ν. 4497/17 – άρθρο 69 – παρ. 7).

Εισηγητής: Ηλιάδης Γεώργιος – Δ/κός Προϊστάμενος.

 1. Απόφαση ένταξης του Επιμελητηρίου στο Διατραπεζικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Πληρωμών DIAS DCT.

Εισηγητής: Βασιλειάδης Πολύκαρπος – Υπεύθυνος Επιχειρήσεων.

 1. Αίτημα Δήμου Κιλκίς για χρήση της αίθουσας εκδηλώσεων ¨Β. Σεργιαννίδη¨ του Επιμελητηρίου.

Εισηγητής: Ηλιάδης Γεώργιος – Δ/κός Προϊστάμενος.

 1. Προγράμματα Επιμελητηρίου Κιλκίς.

α. Διεύρυνση Ομάδας Έργου BRENDA.

β. Πρόγραμμα EMPLOYOUTH. Μεταφορά στο Επιμελητήριο από ΕΤΕΑΚ.

γ. Πρόγραμμα Co-Create. Ενημέρωση – Κλείσιμο έργου.

δ. Πρόγραμμα Erasmus – Υποβολή πρότασης ΚΑ1 – Κινητικότητα.

ε. Πρόγραμμα ¨Ανάπτυξη / Αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων του Επιμελητηρίου Κιλκίς¨. Έγκριση δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού. Σύσταση Επιτροπών Αξιολόγησης και Παραλαβής.

Εισηγητής: Καλογερίδου Μαρία – Υπεύθυνη προγραμμάτων.

 1. Αποδοχή Προσφορών σύναψη συνεργασίας. Απόφαση.

α. Λογιστή – Φοροτεχνικού.

β. Συντηρητή Ανελκυστήρα.

γ. Συνεργείου Καθαρισμού.

δ. Εισπράκτορα συνδρομών μελών.

 • Ανανέωση συνεργασίας με ΟΣΔ Πνευματικών Δικαιωμάτων «Η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ». Απόφαση.

Εισηγητής: Ηλιάδης Γεώργιος – Δ/κός Προϊστάμενος.

 • Προτάσεις – Επισημάνσεις μελών Δ.Σ.

Εισηγητής: Ηλιάδης Γεώργιος – Δ/κός Προϊστάμενος.

 • Ανακοινώσεις.