Το νέο Διοικητικό Σχήμα του Δήμου παρουσίασε ο Δ. Κυριακίδης

Με απόφαση του Δημάρχου Κιλκίς Δημήτρη Κυριακίδη ορίζονται επτά νέοι Αντιδήμαρχοι σε τομείς ευθύνης του Δήμου Κιλκίς με σκοπό την παραγωγή αποτελεσματικού και μετρήσιμου έργου στον πολίτη.
Τα ονόματα και οι τομείς ευθύνης των νέων Αντιδημάρχων ειδικότερα:
Ιωάννης Χατζηαποστόλου Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών


Ανέστης Πογέλης Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Δόμησης


Θεμιστοκλής Κοσμίδης Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού


Αικατερίνη Γιαννακούλα – Ζιούτα Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου


Γεώργιος Μπαλάσκας Αντιδήμαρχος Τοπικής Ανάπτυξης, Πρόνοιας και Ποιότητας Ζωής


Αλέξανδρος Σημαιοφορίδης Αντιδήμαρχος Αγροτικής και Ορεινής Πολιτικής και Πολιτικής Προστασίας


ο Κωνσταντίνος Πουντζουκίδης Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Εθελοντισμού και Διά Βίου Μάθησης


Οι αρμοδιότητες των νέων Αντιδημάρχων και η θητεία τους θα καθοριστούν με νεότερη απόφαση που θα εκδοθεί μετά την 1η Σεπτεμβρίου.
Με απόφαση του Δημάρχου Κιλκίς ορίζονται, επίσης, ως εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι για θέματα ανάπτυξης της Δημοτικής τους Ενότητας ο Δημήτριος Κυριακίδης στη Δ.Ε. Γαλλικού

και ο Βλάσιος Κουρτίδης στη Δ.Ε. Πικρολίμνης.


Για τη θέση του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς θα προταθεί ο δημοτικός σύμβουλος Παύλος Θωμαϊδης.