21ης Ιουνίου 53, Κιλκίς, 611 00

23410 27354

Fax. 23410 24547