Υπεγράφη σήμερα, μεταξύ του διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης  Δημήτρη Τσαλικάκη και του αναδόχου, η σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (Τ.Ε.Π.) ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ».

Το εν λόγω έργο, συνολικού προϋπολογισμού 1.845.120,00 € ευρώ είναι ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανακαίνιση, η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των κτιριακών υποδομών και των εγκαταστάσεων του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς με στόχο τη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης. Στο πλαίσιο των εργασιών επιχειρείται ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση της λειτουργικότητας του Τ.Ε.Π.. Το σχετικό έργο θα κατασκευαστεί με βάση το «πρότυπο» Τ.Ε.Π., τις «βασικές αρχές σχεδιασμού Τ.Ε.Π. νοσοκομείων» του Υπουργείου Υγείας και τη σχετική έκθεση «Μελέτη για την οργάνωση και τη λειτουργία του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών στα νοσοκομεία». Ο χρόνος για την εκτέλεση του έργου προσδιορίζεται στους είκοσι δύο (22) μήνες από σήμερα, ημέρα υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Οι παρεμβάσεις αφορούν το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) που αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και όροφο εμβαδού 354,00 τ.μ. έκαστο (συνολικά 1062,00 τ.μ.), το Ακτινολογικό Εργαστήριο το οποίο βρίσκεται στην Α’ Πτέρυγα, το οποίο επικοινωνεί με ράμπα και έχει εμβαδόν 300,00 τ.μ. περίπου και τα Ορθοπεδικά Ιατρεία τα οποία βρίσκονται στην Β’ Πτέρυγα και έχουν εμβαδόν 500,00 τ.μ. περίπου. Επίσης, στον περιβάλλοντα χώρο θα πραγματοποιηθούν εργασίες αναδιαμόρφωσης, αφ’ ενός λόγω φθορών από την χρήση και τον χρόνο, αφ’ ετέρου για βελτίωση της προσβασιμότητας και προσέγγισης στην κύρια είσοδο του Τ.Ε.Π..

Με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής Κιλκίς της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Γεωργαντάς προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Εργαζόμαστε αποφασιστικά για να κάνουμε όλες τις αναγκαίες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς, για να εξασφαλίσουμε καλύτερες υπηρεσίες υγείας για τους συμπολίτες μας».