Στο ΚΕΚ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ

Σε διαδικτυακό σεμινάριο του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) 2 Επιμορφωτική Κιλκίς Μ.Ε.Π.Ε. συμμετείχαν υπεύθυνοι οικονομικών τμημάτων, επιχειρηματίες του νομού Κιλκίς αλλά και άνεργοι απόφοιτοι οικονομικών σχολών, με σκοπό την εκμάθηση της εφαρμογής Mydata για τη διαχείριση των Ηλεκτρονικών Βιβλίων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Το σεμινάριο με τίτλο «Ηλεκτρονικά Βιβλία Α.Α.Δ.Ε.: Mydata (My e-Λογιστήριο & My Tax Applicationδιεξάχθηκε εξ αποστάσεως με την μέθοδο της σύγχρονης εκπαίδευσης δηλ. ζωντανά με τον εκπαιδευτή. Η ομάδα συμμετεχόντων ενημερώθηκε για την τήρηση των ηλεκτρονικών βιβλίων και τη διαβίβαση δεδομένων στην Α.Α.Δ.Ε., και απέκτησε ειδικές γνώσεις και δεξιότητες όσον αφορά τη διαχείριση της πλατφόρμας Mydata, τα ηλεκτρονικά βιβλία και το συγχρονισμό με τα λογιστικά βιβλία. Παράλληλα μέσω της παρακολούθησης του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να αξιολογήσουν τη δυσκολία χρήσης της πλατφόρμας και κρίνουν εάν είναι απαραίτητη η συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες. Οι συμμετέχοντες πέρα από την βεβαίωση παρακολούθησης, έλαβαν εκπαιδευτικές σημειώσεις και βίντεο -υλικό που θα χρησιμεύσει στην καθημερινή εργασία των οικονομικών υπευθύνων και διευκολύνει στην καταχώρηση δεδομένων που αφορούν τα ηλεκτρονικά βιβλία της Α.Α.Δ.Ε. Στο σεμινάριο όπως αναφέρθηκε αρχικά, έλαβαν μέρος στελέχη επιχειρήσεων του νομού Κιλκίς που ασκούν οικονομικά καθήκοντα (π.χ. προϊστάμενοι οικονομικών τμημάτων και λογιστηρίων). Πιο συγκεκριμένα, για τη διαχείριση των ηλεκτρονικών βιβλίων εκπαιδεύτηκαν εκπρόσωποι των επιχειρήσεων:

 • Delifish Α.Ε. Εταιρεία Παραγωγής και Μεταποίησης Ιχθύρων Τροφών
 • Lactea Α.Ε.
 • Βιομηχανικός & μηχανολογικός σχεδιασμός Exelixis
 • Βούζας Σωτήριος, λογιστικό γραφείο-οικονομικά-φοροτεχνικά
 • Κρυωνίδου Αγγελική, δικαστικός επιμελητής
 • Κωστόπουλος Χρήστος, λογιστικά-φοροτεχνικά-ασφάλειες
 • Λαρχανίδης χωματουργικές εργασίες & εθνικές ειδικές μεταφορές
 • Μεσίγκος Φωτακίδου Ο.Ε. – Super Market πρατήριο καυσίμων
 • Νακούλα Αναστασία, έπιπλα γραφείου Sigmaoffice
 • Ξανθοπούλου Εριέττα, λογιστικό γραφείο
 • Πατρέλη Μαρία, οικονομολόγος λογιστικό γραφείο
 • Σιδηρόπουλος Κοσμάς, παιδότοπος Sigmaland
 • Στεργίου Γεώργιος, λογιστικό γραφείο

Επίσης στο σεμινάριο συμμετείχαν άνεργοι απόφοιτοι οικονομικών σχολών, με σκοπό την ενίσχυση των γνώσεων τους για την εύρεση αντίστοιχης θέσης εργασίας και ανταπόκρισης στα νέα δεδομένα.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, η εφαρμογή MyData της Α.Α.Δ.Ε. που αφορά την τήρηση Ηλεκτρονικών Βιβλίων για τον επιχειρηματικό κλάδο πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία από την 01/07/21 με βάση τις πρόσφατες ανακοινώσεις. Το ΚΔΒΜ 2 Επιμορφωτική Κιλκίς αξιολογώντας την ανάγκη εκπαίδευσης (των επιχειρηματιών, αλλά και όσων απασχολούνται ή επιθυμούν να απασχοληθούν σε θέση οικονομικού αντικειμένου) και ανταπόκρισης στη νέα εφαρμογή, προτίθεται να δημιουργήσει νέο τμήμα εκπαίδευσης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν για τυχόν διευκρινίσεις ή  και εγγραφές στα τηλ: 2341029690 & 28705(Κιλκίς) & 2343097340 (Πολύκαστρο) αλλά και ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας την αίτηση από το σύνδεσμο: https://www.epimorfotiki.gr/contact-form