Ο Υφυπουργός Οικονομικών , αρμόδιος για τη δημόσια περιουσία Απόστολος Βεσυρόπουλος υπέγραψε σήμερα την παραχώρηση κατά πλήρη κυριότητα στο Δήμο Κιλκίς του Δημόσιου κτίσματος ΑΒΚ 433 (Ο.Τ. 469) , εκτάσεως οικοπέδου 2.576,59 τ.μ. και διώροφο κτίσμα με υπόγειο συνολικής δομημένης επιφάνειας 1305 τ.μ. Η παραχώρηση πραγματοποιήθηκε μετά  από αποδοχή  της από 12/3/2018 αίτησης του Δήμου Κιλκίς με βάση την από 57/2018 σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το κτήριο του Παλιού Διοικητηρίου με τον περιβάλλοντα χώρο παραχωρείται προκειμένου να αξιοποιηθεί από τον Δήμο Κιλκίς ως « χώρος ανάδειξης και προβολής της ιστορίας της πόλης του Κιλκίς καλύπτοντας παράλληλα τις πολιτιστικές λειτουργίες του». Η παραχώρηση έχει ως όρο   η πραγματοποίηση του παραπάνω σκοπού να γίνει εντός πενταετίας.

Πλέον επείγει η ένταξη της  σχετικής μελέτης του 2012 της Διεύθυνσης Τεχνικών έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς  για την  «αναπαλαίωση και επανάχρηση του διατηρητέου κτηρίου της Παλιάς Νομαρχίας Κιλκίς» , ποσού 2.786.000€ σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Το επόμενο διάστημα  θα πραγματοποιηθεί συνάντηση  του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γ. Γεωργαντά  και του Δημάρχου Κιλκίς Δ. Κυριακίδη με την Υπουργό Πολιτισμού Λ. Μενδώνη προκειμένου να προγραμματιστούν οι αναγκαίες ενέργειες για την ένταξη και ολοκλήρωση αυτού του μεγάλου έργου που θα αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας.