Ζητείται προγραμματιστής στην ELVIAL SA

Η ELVIAL SA, πρωτοπόρος στην Βιομηχανία Αλουμινίου στη Ελλάδα
αναζητά προγραμματιστή ώστε να ενταχθεί στην ομάδα ανάπτυξής της.

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα:

Πτυχίο πληροφορικής

  • Πολύ καλή γνώση σε SQL (T-SQL, PL/SQL), Visual Studio (VB .net, C#), Javascript
  • Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση εργασίας τουλάχιστον 1 χρόνο
  • Γνώση αγγλικών
  • Γνώση APEX, Web Services, Jasper Reports, Crystal Reports, σύστημα ERP θα εκτιμηθεί

Απαιτούμενα ουσιαστικά προσόντα:

  • Δυνατότητα λειτουργίας σε περιβάλλον υψηλών απαιτήσεων
  • Ανεπτυγμένο επίπεδο γραπτού και προφορικού λόγου
  • Επαγγελματισμός , αίσθημα ευθύνης, συνέπεια και δέσμευση για το αποτέλεσμα

Η εταιρία προσφέρει:

  • Συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση, σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον
  • Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Αν πιστεύετε ότι πληροίτε τις παραπάνω προϋποθέσεις, παρακαλούμε όπως στείλετε πλήρες βιογραφικό σημείωμα στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].